Chińska żaba z monetą szczęscią feng shui

  • Nowy

Chińska żaba z monetą szczęscią feng shui

84939032
Pośpiesz się! Zostało tylko 1 sztuk!
24,61 zł
Brutto
Ostatnie sztuki w magazynie

 

Polityka bezpieczeństwa

 

Zasady dostawy

 

Zasady zwrotu

e1a043c8266ba41aab679c16a38020d3.jpg

Mini statuetka Feng Shui Żaba - czerwona

Remedium Feng Shui, Żaba z monetą w pysku przynosi szczęście i bogactwo. Umieszcza się ją w przedniej części domu,z głową w kierunku drzwi.

Wymiary: 6 cm

Za­rów­no ża­ba, jak i mo­ne­ty chiń­skie są sym­bo­la­mi ma­ją­cy­mi po­bu­dzać krą­że­nie i po­mna­żać pie­nią­dze. Naj­lep­sze miej­sca na usta­wie­nie ża­by i po­wie­sze­nie mo­net to Ka­rie­ra (pół­noc) lub Bo­gac­two (po­łu­dnio­wy wschód). Je­śli cho­dzi o ża­bę mi­strzo­wie Feng Shui za­le­ca­ją, by by­ła ona skie­ro­wa­na do wnę­trza do­mu (lub w kie­run­ku oso­by, je­śli stoi na biur­ku) kie­dy je­ste­śmy w do­mu i na ze­wnątrz, kie­dy wycho­dzimy i w tej po­zy­cji „cze­ka­ć” aż wró­ci­my. Dzię­ki ta­kie­mu prze­sta­wia­niu po­wsta­je wra­że­nie jak­by ża­ba ca­ły czas „po­da­wa­ła” trzy­ma­ną w py­sku mo­netę.

84939032

Arkusz danych

EAN (GTIN)
8719497612239
Kod producenta
8719497612239
Stan
Nowy
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym
0.2
Wysokość produktu
6
Kolor
odcienie czerwieni
Komentarze (0)
Na razie nie dodano żadnej recenzji.